Från ide’ till färdig produkt

När man håller en produkt i handen, eller ser ett projekt som har fullförts, är det inte alltid lätt att föreställa sig allt det arbete som lagts ner på att färdigställa det. Vad som börjar som en lös ide, leder sedan steg för steg till en utveckling av produkter.

MA115-ritningDet är väldigt sällan som en och samma person sitter och klurar för att sedan komma upp med en lösning. För det mesta är det ett team som arbetar för att ta fram ett produktionsunderlag, som sedan används för utveckling av produkter. Allt fler specialiserar sig inom vissa områden och man behöver därför expertis från olika sidor för att verkligen kunna fullföra ett projekt.

Med dagens sofistikerade datorprogram är det mycket lättare med utveckling av produkter. Redan innan man kommer så långt som ett produktionsunderlag kan man se någorlunda hur slutresultatet kommer att bli. Men det fina med moderna CAD system och andra program som man använder är att det är lätt att justera och modifiera vart efter som man ser en utveckling av produkter. Man behöver inte bestämma allt från första början, utan kan lugnt arbeta framåt och bolla med lite olika idee’r och förslag.

När man tar fram ett produktionsunderlag är det vanligt att göra en prototyp så man kan se mer naturligt hur det kommer att bli. Nu för tiden är detta inte alltid nödvändigt, utan man kan göra 3D skisser och simulera allt virtuellt. Detta sparar mycket tid och pengar, något som ingen kan slösa med. Det innebär även att ingenjören inte behöver vara på plats hela tiden eftersom man kan dela med sig av filer och skisser genom datorer.

Utveckling av produkter handlar inte alltid om nya produkter. Om man har en bra produkt kanske man vill göra den ännu bättre. Det kan också vara fråga om en utveckling av befintliga produkter inom nya områden. Man kanske klarar av det mesta av projektet själv, med den konstruktionsavdelning man har till förfogande. Men ibland kan man behöva hyra in specialiserade konsulter som känner väl till de nya programmen och som kan bidra till att projektet fullföljs i tid.

Hur lång vägen från ide’ till produktionsunderlag är kan variera. Det är helt klart att moderna datorprogram och utbildad personal kan vara den avgörande skillnaden för hur fort man kan komma igång med själva produktionen. Många kommer på nya saker de vill inkludera under projektets gång, eller man inser att något man ville ha inte fungerar. Allt detta är en del av utveckling av produkter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *