Så kan KBT-övningar lindra din stress

De allra flesta upplever någon form av stress under dagens lopp. En del har mycket mer än de önskar och känner hur det påverkar deras liv negativ. Det är ganska vanligt att äta för mycket, eller fel mat, när du är stressad. Resultatet blir då övervikt vilket leder till ännu mer stress. Andra tycker det är jobbigt att köra i rusningstrafiken, stå i kö en fredagskväll på snabbköpet eller något annat som innebär en stressfull situation.

När du är medveten om vad som stressar dig så är det lättare att göra något åt det hela. Till exempel kanske du kan gå och storhandla på torsdagar istället när det är så gott som tomt i affären. Många pendlar med tåg och buss för att slippa stressen med trafik. Istället sitter de och läser eller lyssnar på musik. Allt detta är dock olika sätt att undvika stress, och inte direkt metoder som lindrar dina känslor. För detta finns det KBT.

Vad är KBT?

Förkortningen står för kognitiv beteende terapi, och är en kombination av två teorier inom psykologin. Dels är det den kognitiva delen, det vill säga allt som har att göra med din tankeförmåga och information. Denna kombineras sedan med beteende terapi som bygger på att du kan lära dig ett visst tanke- och handlingssätt. Nu för tiden så har begreppet utökats något och inkluderar lite mer spridda metoder. Men basen förblir den samma. En kompetent psykolog i Stockholm är Caroline Kraus.

KBT har ofta kallats för positiv psykologi eftersom den ser framåt istället för att dröja kvar vid det förflutna. Det handlar om att lära dig tänka på ett nytt sätt, och därmed också kontrollera dina handlingar bättre. Allt är sammankopplat och det är viktigt att komma underfund med vad som får dig att reagera på ett visst sätt. Med detta som utgångspunkt kan du sedan förändra ditt beteende och dina tankar. Det tar tid och kan tidvis vara svårt, men många har blivit hjälpta av den här metoden. Allt fler söker kognitiv beteendeterapi i Stockholm.

Hjälp när den som bäst behövs

Det finns många situationer när det kan vara vist att gå till en psykolog. Ibland räcker det med några få gånger för att du ska kunna vända på den negativa trenden. Andra måste gå på behandling i flera år. Allt beror ju på varför du söker hjälp. Expressen skriver här om hur en KBT-psykolog kan hjälpa till efter en kollaps. Men det kan också vara fråga om sociala fobier eller något annat som gör vardagen svår att handskas med.

En del som varit djupt deprimerade och kanske även självmordsbenägna har blivit hjälpta av KBT. Den går ner på djupet och får upp en person ur avgrunden. Sakta men säkert så vänds det svåra till något som är lite lättare att hantera. Många blir helt botade, eller rättare sagt lär sig tänka och handla på ett nytt sätt.

Olika sätt att nå patienterna

Det är inte ovanligt att behandlingscenter eller boendekollektiv har sin egen terapeut på heltid. Någon som kan KBT och som kan träffa patienterna en i taget. Om du sedan lägger till de psykologer och terapeuter som finns på vanliga läkarstationer eller privata kliniker så är utbudet ganska stort. Men antalet patienter med psykologisk ohälsa har ökat ganska rejält de senaste åren. Ibland kan det vara svårt att få tid, köerna blir tidvis allt för långa.

För att lösa detta problem har flera landsting börjat med något nytt. Dagens Medicin skriver i denna artikel om KBT i digital förpackning. Du måste inte boka tid och besöka psykologen, det går att få terapin rätt i mobilen. Med en app som ger information och behandlingsförslag har du klarat av en stor del av besöket. Sedan är det naturligtvis möjligt att ha kontakt med behandlaren, bland annat genom sms. Poängen är att behandlingen kan komma ganska långt, även om det står många före dig i kön.

Vad kan KBT användas mot?

Detta är en behandlingsmetod som kan användas för många olika problem eller situationer. Den är vanlig för att behandla depressioner, ångest och diverse fobier. Många som lider av panikångest, bland annat, har lyckats överkomma denna. Men KBT kan också vara bra för att ge en person ökad livskvalitet, som när de lider av kroniska sjukdomar. Det används även allt mer för att komma till rätta med ätstörningar, eller helt enkelt för att gå ner i vikt.

KBT-övningar för att lindra din stress. Läs mer på den här sidan i Expressen. Här ges det bra förslag på hur du inte bara kan undvika, men istället handskas med din stress. För hur gärna en person än vill leva ett lugnt och fridfullt liv så är det sällan möjligt. Det är så många olika faktorer som kan förorsaka stress i det dagliga livet. Så om du kan lära dig möta det på ett nytt sätt så kan pressen minska.

Hjälp mot stress

Till att börja med så kan KBT hjälpa dig identifiera dina reaktioner på stress. Många börjar till exempel att prata allt för fort eller avbryta andra när de känner sig stressade. Eller så går du direkt till kylskåpet för att lugna ner dig. Andra börjar skynda sig även om de har gott om tid. När du väl lärt känna dig själv blir det lättare att göra någonting åt det hela.

Det är inte fråga om en helomvändning där du blir mindre stressad på en dag. Istället ska du sakta men säkert ändra ditt tankesätt och även ditt beteende. Det kan vara en så enkel sak som att sitta ner och andas. Lägga fokus på dig själv och dina tankar. Eller så kan du öva dig på att lyssna och inte säga något förrän den andra pratat färdigt. I början så känns det krystat och ovant. Men efter ett tag så blir det en del av dig, och en dag förstår du att ditt beteende är helt annorlunda.

Ett gott råd som ges är att göra precis tvärt emot det du känner för i en stressfylld situation. Om du har en tendens att skynda dig vid stress så tvinga dig själv att gå långsammare. Det kanske är trafiken som gör dig nervös? Låt andra köra före dig så mycket som möjligt. Du har tid att vänta. Dessa övningar kan minska din stress och få dig att komma igång med ett nytt tankemönster och uppförande.

Viktigt med KBT

Det är alltså många situationer när KBT kan vara till stor hjälp. Allt från depressioner och ångest till ätstörningar eller stress. Vad som gör det så effektivt är att det får en person att själv förändra sitt sätt att tänka. Det kan ta lite hjälp, och för en del ganska lång tid. Men det är väl värt all ansträngning eftersom det har gett många personer möjligheten till ett fullgott liv. En del personer har inte gått till en butik på flera år på grund av social fobi. KBT kan hjälpa dem komma ut ur sin rädsla och klara av det mesta.

Stress kan ge upphov till både sjukdomar och otrevnad. Därför är det så mycket bättre att ta itu med det och förändra ditt sätt att stå emot. Lär dig hantera stress med KBT och du kommer att få mer energi och bättre blodtryck.