Vården behöver god schemaläggning

Det skrivs ganska mycket om vården. Framför allt om bristen på sjuksköterskor och de långa väntetiderna. För att komma till rätta med det här så tas det in flera hyrläkare och sköterskor. De fyller ett hål som är ganska djupt. Andra satsar på bättre schemaläggning för att utnyttja de resurser de redan har. Tyvärr så skärs budgeten ner allt mer för varje år som går. Många är rädda för vad framtiden ska innebära för den svenska sjukvården. 

Nu är det ju inte bara inom vården som det dras ner. Skolor, kulturella organisationer och mycket annat ligger illa till ekonomiskt. Men även här så kan effektiv schemaläggning bidra till bättre resultat. Du kanske inte får mer pengar. Så det gäller att se närmare på vad du har och använda det på rätt sätt. 

Kontrollera mer för att gå framåt

Du kan tillämpa samma principer för ett företag som inom vården. De har kanske olika målsättningar, men sättet att jobba på är liknande. Alla vill utnyttja de resurser de har, och ändå nå fram dit de vill. En del för att tjäna pengar, andra för att ge medborgarna god vård. En av lösningarna innebär att ha kontroll över din verksamhet. Gör det lättare att ha kontroll med https://www.timetjek.com/elektronisk-personalliggare/

Det är viktigt att veta vem som är på plats och hur mycket de jobbar. Inom vissa yrken är det inte en fråga om att balansera budgeten. Istället är det pålagt av lagen att du ska ha en personalliggare där alla registreras. Staten har andra orsaker till varför de vill att du ska ha kontroll. Det är kopplat till de skatter och avgifter som du förväntas betala in. 

Men en verksamhet eller institution som är väl organiserad och där det finns en viss kontroll kan gå långt. Du kan bättre utnyttja din personal, utan att överarbeta eller slita ut dem. Vissa tider på dygnet kräver fler personer på plats, speciellt när det handlar om vården. Men andra dagar eller stunder är det mindre att göra. Planera veckans arbete och du kan få se underverk. Med smart schemaläggning får du mer uträttat. 

2109-7-2

Kampen mot svart arbetskraft

Som ett led i kampen mot svartjobb så är det nu ännu fler yrkesgrupper som måste ha en personalliggare. Antalet kontroller har ökat och det har lett till en viss förbättring. I alla fall de första två, tre månaderna efter en kontroll. Sedan brukar det gå neråt igen. Vissa företag känner sig utsatta, och det har egentligen ingenting att göra med deras rykte. Istället är det betalningsmetoderna som verkar ha ett inflytande på vad staten tycker och tänker. Expressen skriver om kopplingen mellan personalliggare och kontanter. 

Nu är ju inte personalliggare av den onde. De har sin plats och kan vara ett bra sätt att ha kontroll. Stämpelklockor och andra system har funnits länge. Nu för tiden sker det mesta elektroniskt, men rutinerna finns kvar. Det är bra att veta exakt när och hur mycket någon jobbat. För då underlättar du lönehanteringen, vilket ligger i allas intresse. Lönerna blir korrekta och kan betalas ut i tid. De avgifter och skatter som ska betalas registreras automatiskt, i alla fall om du har ett bra system. 

En mer effektiv vård

Just vården har länge varit i fokus i debatten om personalhantering. För det är ju så viktigt att det alltid finns folk på plats. Folk som är sjuka vill inte sitta och vänta i flera timmar. De anhöriga mår också bättre när de bemöts vänligt och inte känner att de stör för att sköterskorna är så stressade. Det är klart att det inte alltid går att ha en perfekt avdelning. Personalen har mycket att göra och det ligger i arbetets natur att du påverkas psykiskt på ett eller annat sätt. Bättre metoder för schemaläggning inom vården. 

Just därför är schemaläggningen så viktig. Så långt det är möjligt ska sjuksköterskorna få välja sina egna timmar, i alla fall när det handlar om skiftarbete. Det tar lite mer tid, men kan löna sig i längden. Eller så ska det i alla fall vara tillåtet att byta med varandra, så att du kan planera ditt liv lite bättre. 

Jobba inom vården

Med bra schemaläggning så blir det roligare att gå till jobbet. När du har ett schema som fungerar är det enklare att undvika situationer av stress och brist på personal. Det är klart att det inte alltid beror på schemat, men så långt det är möjligt ska du lägga allting till rätta. Personalen är viktig inom vilken verksamhet som helst. Du kommer inte långt utan duktiga medarbetare. 

Men inom vården är det helt klart ännu viktigare att ge de anställda en god arbetsmiljö. Du vill att de stannar kvar och ger sitt allra bästa de timmar de är på jobbet. Ett bra schema trollar inte fram extra personal, men kan i alla fall hjälpa de som finns där.